Warmtestation in beeld / Het warmtenet eind 2007

(klik op een afbeelding voor een vergroting)

 

Entree Warmtestation Via de zijkant komt men bij het Warmtestation. Het pleintje is genoemd naar Richard de Haas, een gewaardeerde ex-werknemer (nu in de VUT) en deskundige van Vitens die nu naast het waterleidingbedrijf woont.
Warmtestationgebouw De ingang van het Warmtestation dat achter het waterleidingbedrijf ligt. Daarachter ligt - niet zichtbaar - het “reinwaterbassin”.
Leidingen Vanuit het waterleidingbedrijf lopen twee leidingen waardoor het drinkwater van ca. 12°C naar het warmtestation en enkele graden kouder wordt teruggeleid (aan de rechterzijde van de foto). Het iets koelere water wordt weer opgenomen in de grote drinkwaterstroom dat daardoor maximaal enkele tienden van een graad koeler wordt.

Aan de achterzijde ligt het “reinwaterbassis”; men kijkt tegen een zijwand (achter het blauwe kruis).
Dak van het reinwaterbassin Het dak van het reinwaterbassin. Dit bassin – ter grootte van een zwembad – is een voorraad voor de drinkwaterlevering, maar kan ook worden ingezet als voorraad “warm”water bij de warmtewinning van het warmtestation.
Leidingen en warmwaterbuffervat Aan de ander zijde van de muur van het waterleidingbedrijf begint het warmtestation. De twee zwarte leidingen zijn de aan- en afvoer van het water waaruit warmte gehaald wordt. Het temperatuurverschil tussen aan- en afvoer is ongeveer 2 graden.

Links is de onderzijde te zien van een warmwaterbuffervat van ongeveer 150 m3 dat dient om het systeem soepeler te kunnen laten werken.
Warmtewisselaar en warmtepomp Drinkwater moet strikt gescheiden blijven van andere vloeistoffen. Daarom wordt het drinkwater ontkoppeld via een warmtewisselaar (rechts). Door de twee zwarte leidingen links van de warmtewisselaar wordt het warmtesysteemwater (geen drinkwater!) geleid door de warmtepomp. Op de foto kijken we op de achterzijde van de warmtepomp links.
Warmtepomp aan de voorzijde De warmtepomp aan de voorzijde. Dit is nog de oude warmtepomp, maar binnenkort wordt deze vervangen door een moderne warmtepomp die (1) efficiënter werkt, dus een hogere opbrengst heeft en (2) regelbaar is tot 25% van zijn maximale capaciteit. Dan heeft de warmtepomp zijn hoogst mogelijke rendement.
De twee gasgestookte ketels De twee gasgestookte ketels dienen – één of beiden - voor bijstoken bij een grote warmtevraag of worden ingezet als er storing is aan de warmtepomp.
De twee pompeenheden die het warme water naar de wijk pompen Het warmte water wordt tenslotte naar de wijk gepompt, ook hier twee pompeenheden. Als er eentje kapot gaat toch de warmtelevering door.
Tekst en afbeeldingen: Fons Bazelmans