DOELEN


Thermo Bello heeft de volgende drie doelen:


•    Warmtelevering in de wijk EVA-Lanxmeer zonder onderbreking door het duurzaam beheren en optimaliseren van installatie voor de productie van warmte en een warmtenet tegen kosten die lager of gelijk zijn aan een concurrerende wijze van warmteopwekking.


•    Het ontwikkelen, beheren en optimaliseren van toepassingen van duurzame energie en energiebesparing in Culemborg.


•    Het vergaren en verspreiden van kennis over lokale energiewinning en energiebesparing.