Oprichting Betuwse energiecooperaties


Thermo Bello coordineert een project dat ten doel heeft in zes Betuwse gemeenten een locale energiecooperatie op te richten.

In Culemborg, Buren, Lingewaal, Neerijnen, Neder-Betuwe en Tiel zijn inwoners druk met de voorbereidingen. In het voorjaar van 2016 worden de aankomende bestuursleden getraind, de statuten vastgesteld en de zes cooperaties opgericht.

Ook jij kunt lid worden van jouw lokale cooperatie.

Als lid kun je meedenken, meebeslissen en/of actief meedoen met energieprojecten in jouw gemeente.

Zoek jouw cooperatie:

energiecooperaties regio