ONTSTAANGeschiedenis

De kans deed zich voor, dat een relatief kleinschalig verwarmingbedrijf, gelegen midden in de wijk Eva-Lanxmeer en op het terrein van aan het waterleidingbedrijf, door de wijk kon worden overgenomen. De installaties voor de productie van warmte en het warmtenetwerk was eigendom van het drinkwaterbedrijf Vitens. De Raad van Bestuur van Vitens heeft in 2006 besloten zich te concentreren op haar kerntaak – de winning en levering van drinkwater - en alle niet-kerntaken af te stoten.


Raamovereenkomst
Het verwarmingsbedrijf bestaat nog niet zo lang. De basis ervoor werd in 2000 gelegd toen een Raamovereenkomst Warmtevoorziening Lanxmeer werd gesloten tussen het Drinkwaterbedrijf Gelderland (in 2002 overgenomen door Vitens), de Gemeente Culemborg en de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer, kortweg de BEL. In deze raamovereenkomst werden de ecologische doelstellingen gedefinieerd en de onderlinge afspraken ten aanzien van de ontwikkeling en exploitatie van een collectieve warmtevoorziening vastgelegd. In 2002 werden de eerste groep woningen aangesloten op een tijdelijke voorziening tot de opening van een nieuw drinkwaterpompstation en definitieve huisvesting van het warmtestation, beide in 2004.


Aanbod warmtenet Vitens aan BEL
Na het besluit van Vitens om het warmtenet in Lanxmeer af te stoten werd het allereerst aangeboden aan de gemeente Culemborg. Deze zag af van overname aangezien exploitatie van energievoorzieningen niet strookt met de doelstellingen van de gemeente. Daarna werd de BEL als de tweede partner van de raamovereenkomst benaderd, met de vraag of zij interesse hadden om de installaties voor de productie van warmte en het leidingnetwerk ten behoeve van distributie van warmte van Vitens over te nemen.


VOEW (Vereniging Ontwikkeling Exploitatie Warmtenet)
De WEI, de Werkgroep Energie & Installatie van de BEL, heeft vanaf het moment dat Vitens het warmtenet aan de wijk aanbood op zich genomen om het BEL-bestuur en de bewoners van de wijk hierin te adviseren. De WEI had daarvoor in eerste instantie voldoende expertise in huis, maar gaandeweg werVOEW logod het onderzoekswerk te omvangrijk en waren er veel vragen in de wijk omtrent de haalbaarheid. Om meer expertise vanuit de wijk te mobiliseren en om het draagvlak voor een eventuele overname te vergroten werd januari 2008 de VOEW opgericht. Het doel van de VOEW, de Vereniging Ontwikkeling Exploitatie Warmtenet, was het mogelijk maken dat de bewonersvereniging BEL ten aanzien van het aanbod van Vitens een gefundeerde keuze kon maken. Sindsdien hebben de leden van de VOEW bergen werk verzet en zijn er veel documenten vervaardigd die uiteindelijk tot de oprichting van de Thermo Bello hebben geleid.

Documentatie van de VOEW
Door de oprichting van de Thermo Bello is het doel van de VOEW bereikt. Daarom heeft de VOEW zichzelf opgeheven. Omdat de VOEW aan de wieg stond van de Thermo Bello is het vele onderzoek van de VOEW onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis van de Thermo Bello. Hieronder vindt u de belangrijkste documentatie:


Pdf bestanden:

- Raamovereenkomst warmtevoorziening
- iconDoelstellingen van de VOEW
- iconOrganisatie van de VOEW
- iconOntstaangeschiedenis van het warmtenet in het algemeen t/m Oprichting VOEW
- iconOver het warmtenet
- iconWarmtestation in beeld / Het warmtenet eind 2007
- iconWarmtestation in beeld / Installatie nieuwe CIAT warmtepomp
- iconVraag & Antwoord omtrent overname warmtenet
-Verslag op VOEW website van 18 januari 2008
-31 januari 2008icon Nieuwsbrief 1 VOEW (101.54 kB)
-7 maart 2008icon Nieuwsbrief 2 VOEW (117.89 kB)
-Vierde concept intentieverklaring 7 maart 2008
-Artikel BEL-Nieuws
- 26 juni 2008icon Uitslag wijkenquete juni 2008 (5.89 kB)
-Artikel BEL-Nieuws
-Artikel BEL-Nieuws
-28 oktober 2008icon Verslag wijkavond warmtenet 28 oktober 2008 (35.93 kB)
-18 november 2008icon Verslag Algemene Ledenvergadering BEL (18.04 kB)