PRODUCT


Het product waarmee Thermo Bello op 1 januari 2009 van start is gegaan is warmte, en dat zal de komende jaren het belangrijkste product blijven. Maar daarnaast ontwikkelt Thermo Bello projectmatig nieuwe toepassingen op het gebied van energievoorziening en energiebesparing en ook kennis.

Warmte

Via een in de wijk gelegen ondergrondse distributieleidingnet wordt warm water van lage temperatuur geleverd aan 222 woningen en 7 bedrijfspanden. De woningen en bedrijfspanden krijgen warm water binnen en via een retourleiding gaat afgekoeld water terug naar het warmtestation.  Per woning of bedrijf is binnenshuis een meter geïnstalleerd waarop de afgenomen warmte afgelezen kan worden. In het warmtestation wordt het afgekoelde water weer opgewarmd door middel van een warmtepomp, en als dat niet genoeg is met een of twee industriële gasgestookte ketels. De temperatuur van het geleverde water is afhankelijk van de buitentemperatuur. De maximumtemperatuur van het water bedraagt circa 50°C. Bij uitzondering wordt tot deze temperatuur verwarmd, namelijk bij buitentemperaturen van ca. -10°C. Daarmee is het warme water in principe geschikt voor Lage Temperatuur Verwarming (LTV). De toepassing van vloer- en wandverwarming en van grote warmtewisselende oppervlakken in het algemeen maken een lage temperatuur van het water en daarmee een aantrekkelijk opwekkingsrendement van de warmtepomp mogelijk. Het warme water is te koud voor tapwater. Daarvoor heeft elke woning en bedrijfspand een aparte voorziening getroffen.


TARIEVEN 2023

Thermo Bello brengt de klanten vastrecht en het daadwerkelijk verbruik, gemeten in Gigajoules (GJ) , in rekening. Alle onderstaande tarieven zijn inclusief BTW.

-het vastrecht voor woningaansluitingen (inclusief de kosten voor de meetdienst) is 305,54 Euro per woning

-het vastrecht voor bedrijven is afhankelijk van het aansluitvermogen en dat verschilt per aansluiting

-het verbruikstarief is 65,00 Euro per GJ. Tot en met 37 GJ afname wordt bij kleinverbruikers het plafondtarief van 47,38 Euro in rekening gebracht. Daarboven het verbruikerstarief van 65 Euro.


Kennis

Thermo Bello heeft kennis verworven over het organiseren van betrokkenheid bij lokaal energiebeheer. Verder hebben bijzondere omstandigheden in de wijk EVA-Lanxmeer een rol gespeeld in de totstandkoming van Thermo Bello. Een aantal gunstige omstandigheden zullen in een andere situatie met bewonersgroepen doelbewust gecreëerd moeten worden om succesvol te kunnen zijn. Thermo Bello biedt deze kennis en ervaring aan nieuwe initiatieven op het gebied van lokale energievoorziening aan. Een deel van de ervaring is ook in publicaties vastgelegd. Bijvoorbeeld de publicatie: Thermo Bello, Energie voor de wijk, nieuwe nuts in de praktijk, dat door het Innovatienetwerk is uitgegeven.