TECHNIEK


Warmtestation

Het warmtestation is een onderdeel van het Vitens drinkwater pompstation. Dit pompstation voorziet de regio Culemborg van drinkwater. De warmteproductie circa 9000 GJ/jaar wordt verzorgd door een elektrisch aangedreven warmtepomp in basislast (vermogen 750 kWth). De benodigde warmte wordt onttrokken uit de drinkwatervoorraad ('reinwaterbassin'). De warmte wordt afgegeven aan het warmtenetwerk voor de verwarming van woningen en gebouwen. De warmte is vooral geschikt voor vloer- en wandverwarming en minder geschikt voor luchtverwarmingen en te laag in temperatuur voor bereiding van warm tapwater. Het geleverde water heeft een temperatuur van maximaal ca. 50 °C., maar doorgaans rond 40 °C. In het station staan twee gasketels (2x 500 kWth, ca 2000 GJ/jaar) voor bijverwarming bij koud weer en om warmte te produceren bij uitval van de warmtepomp (service of storing).


Zie ook warmtestation in beeld: Het warmtenet eind 2007 en de installatie van de nieuwe CIAT warmtepomp.


Een meer gedetailleerde beschrijving over de gebruikte techniek vindt u in de volgende documenten:

- iconOver het warmtenet
- iconVraag & Antwoord omtrent overname warmtenet (zie onder vragen van technische aard)